ONZE TRAINERS

 

Alle trainingen worden verzorgt door een Pivot Point trainer. De trainer heeft altijd een opleidingsprogramma doorlopen om zich de Pivot Point methodiek eigen te maken en op een pedagogische manier over te brengen aan de deelnemers. Essentieel hierbij is dat elke trainer dezelfde methode en vaktaal gebruikt.

 

Minimaal twee keer per jaar trainen de trainers onderling, met een internationale trainer van Pivot Point of via een extern persoon. Dit is afhankelijk van de noodzaak en behoefte bij de trainers.

De inhouden van deze trainingen zijn (en niet gelimiteerd tot):

  • Vaktechniek
  • Nieuwe trends
  • Mindful teaching 
  • Trainen en finetunen nieuwe trainingen

Tijdens deze samenkomsten is er ook steeds ruimte voor brainstorm en creatief nadenken: “hoe kunnen we ons aanbod uitbreiden en verbeteren”.

Hoe wordt je Pivot Point trainer?

Tijdens het volgen van een Pivot Point training ontdekken we of iemand het potentieel en de passie heeft om trainer te worden.

STAP 1: de kandidaat lesgever volgt (betalend) de training ‘Fundamentals - Knippen Basic’. In deze training zitten de fundamenten van Pivot Point helemaal opgenomen. De trainer zal de kandidaat lesgever extra opvolgen en na de training advies uitbrengen of de kandidaat potentieel heeft.

STAP 2: de kandidaat lesgever volgt nogmaals (50% betalend) de training ‘Fundamentals - Knippen Basic’. Ook hierna zal de trainer de kandidaat beoordelen en advies uitbrengen.

STAP 3: de kandidaat assisteert de lesgever tijdens de training ‘Fundamentals - Knippen Basic’. Ook hierna is er een evaluatie en wordt bepaald of stap 4 gezet kan worden.

STAP 4: de kandidaat trainer geeft zelfstandig de training ‘Fundamentals - Knippen Basic’. Op de achtergrond is er een ervaren trainer aanwezig die kan bijspringen indien nodig.

Als deze stappen goed doorlopen zijn en de kennis/kunde van de training ‘Fundamentals - Knippen Basic’ 100% is, dan is de kandidaat trainer officieel trainer voor dit onderdeel. Daarna zal hij/zij zich verder gaan specialiseren in andere onderdelen. Telkens een onderdeel succesvol werd afgerond (kwaliteitseisen worden gecontroleerd door een ervaring Pivot Point trainer in dit onderdeel), kan de kandidaat-trainer dit onderdeel toevoegen aan zijn/haar CV en voor dit onderdeel zelf ingezet worden als trainer.

In de overeenkomst die met de trainers wordt opgesteld worden ook alle vereisten langs beide zijden opgenomen en goed besproken.

Interesse om Pivot Point trainer te worden? Neem zeker contact met ons op!